הוועד האולימפי בישראל האחראי על הכנתן ושיגורן של משלחות ישראל למשחקים האולימפיים פועל יחד עם איגוד הספורט להעמדת התנאים המירביים לרשות הספורטאים ואנשי המקצוע על מנת שבמשחקים האולימפיים יגיעו הספורטאים לרגעי השיא שלהם.
ההכנות האולימפיות מתבססות על תוכניות רב שנתיות הפועלות בשלושה תחומים עיקריים: תוכניות אימונים ותחרויות, טיפול ומעקב רפואי שוטף , תגמולים חודשיים ותימרוץ כספי על הישגים .
היחידה לספורט הישגי כזרוע מקצועית של הוועד האולימפי בישראל הינה האחראית על תיכנון, מעקב ובקרה על תוכניות אלו וכל זאת תוך שיתוף פעולה מלא עם איגודי הספורט.
כדי להימנות על משלחת ישראל למשחקים אולימפיים חייב הספורטאי/ת לעמוד במספר תנאים: המינימום הבינלאומי- הנקבע על ידי הוועד האולימפי הבינלאומי תוך התייעצות עם התאחדויות הספורט האולימפיות הבינלאומיות. הקריטריון הישראלי – הנקבע על ידי הוועד האולימפי בישראל תוך התייעצות עם איגוד הספורט. הקריטריון הרפואי – בא להבטיח כי מצבו הבריאותי של הספורטאי מאפשר לו להגיע לשיאו במשחקים האולימפיים. כל הספורטאים חייבים לעבור בדיקה על הוועדה למניעת אימרוץ בספורט, ורק משנמצאו נקיים מאושרת השתתפותם.
ספורטאי אולימפי בעולם ובארץ ניתפס כדמות לחיקוי ולפיכך נידרש להתנהגות הולמת.