עדכון הקריטריון לחברות בסגלי הנבחרת

07/02/2017 11:18

חברים שלום,

עודכנו ואושרו קריטריונים חדשים לחברות בנבחרת ישראל בקליעה אולימפית.

את תוצאות הקריטריון ניתן למצוא בקישור:

קריטריונים לכניסה לסגלי נבחרת ישראל 2017